DOĞA VE İNSAN Çoğrafya

Doğada Bulunan Canlılar Ve İnsanları Oluşturur.Doğada Hava Küre (atmosfer alanı),su küre(hidrosfer),Taş küre (litosfer) ve canlılar Küresi (biyosfer) Elementlerden Oluşan Doğal Sistemlerdir.İnsanlarda Bu Doğal Sistemler İçerisinde Sürdürmekdedir.

COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ

Coğrafyanın konusunu; hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer), taş küre (litosfer) ve canlılar küresi (biyosfer)
Elementlerinden Oluşmakdadır.

İnsan Yaşamını sürdürdüğü Alan, coğrafyanın inceleme Bölümünü oluşturur. İnsanın ilişkili olduğu bu mekân, canlı ve cansız çevreden oluşur çerceve İçerisinde Belirtirsek Eğer.

 

Coğrafyanın Konuları zamanla Genişlemiş Çeşitli Bölümlere Ayrılmışdır Bunlar Sırasıyla.

çoğrafya bölümleri

çoğrafya bölümleri
Fiziki Coğrafya: Doğal sistemlerdeki coğrafi olayları inceler. Fiziki coğrafyanın başlıca bilim alanları şunlardır:
• Jeomorfoloji : Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan iç-dış kuvvetleri, dağ, plato ve
ova gibi yeryüzü şekillerinin oluşumunu ve dağılışını inceler.
• Klimatoloji (İklim Bilimi): İklimin ve iklim elemanlarının (sıcaklık, basınç, rüzgâr, yağış, nem) yeryüzündeki
oluşumunu, etkileşimini ve yeryüzündeki dağılışını inceler.
• Hidrografya: Yer üstü (okyanuslar, denizler, göller, akarsular vb.) ve yer altı sularını inceler.
• Biyocoğrafya : Bitki ve hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışını ve bu dağılışı etkileyen
faktörleri inceler.
• Toprak Coğrafyası: Yeryüzündeki toprakların dağılışını ve özelliklerini inceler.
• Doğal Afetler Coğrafyası: Yeryüzünde meydana gelen afetlerin dağılışını ve özelliklerini inceler.
• Kartografya: Haritaların hazırlanışı ve haritalardan yararlanma esasları gibi konuları inceler. Bu bilim alanının
bağlı olduğu matematik coğrafya ise Dünya’nın şekli, boyutları, Güneş sistemindeki yeri ve hareketlerini inceler.
Beşerî ve Ekonomik Coğrafya: İnsanın doğal sistemler içindeki faaliyetlerini inceler. Başlıca bilim alanları
şunlardır:
• Nüfus Coğrafyası: Nüfus artışını, kır ve şehir nüfusunu, nüfusun yaş, cinsiyet, eğitim özelliklerini, yoğunluğunu,
sektörel dağılımını ve bunların dağılışında etkili olan faktörleri inceler.
• Yerleşme Coğrafyası: Doğal ortamın özelliklerinin yerleşme tipleri üzerindeki etkilerini, yerleşmelerin özelliklerini
ve dağılışına etki eden faktörleri inceler.
• Kültürel Coğrafya: İnsanların kültürel özelliklerini ve bunların yeryüzüne dağılışını inceler.
• Siyasi Coğrafya: Siyasi olayların mekânsal bağlarını, nedenlerini ve dağılışını inceler.
• Tarihî Coğrafya: Coğrafyanın tarihi ve coğrafi düşüncenin gelişimi üzerinde durur.
• Tarım Coğrafyası : Ekim, dikim, hayvancılık, balıkçılık vb. etkinliklerin yeryüzündeki dağılışını
ve bu dağılışta etkili olan faktörleri inceler.Fiziki Coğrafya: Doğal sistemlerdeki coğrafi olayları inceler. Fiziki coğrafyanın başlıca bilim alanları şunlardır:
• Jeomorfoloji : Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan iç-dış kuvvetleri, dağ, plato ve
ova gibi yeryüzü şekillerinin oluşumunu ve dağılışını inceler.
• Klimatoloji (İklim Bilimi): İklimin ve iklim elemanlarının (sıcaklık, basınç, rüzgâr, yağış, nem) yeryüzündeki
oluşumunu, etkileşimini ve yeryüzündeki dağılışını inceler.
• Hidrografya (Sular Coğrafyası): Yer üstü (okyanuslar, denizler, göller, akarsular vb.) ve yer altı sularını inceler.
• Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası): Bitki ve hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışını ve bu dağılışı etkileyen
faktörleri inceler.
• Toprak Coğrafyası: Yeryüzündeki toprakların dağılışını ve özelliklerini inceler.
• Doğal Afetler Coğrafyası: Yeryüzünde meydana gelen afetlerin dağılışını ve özelliklerini inceler.
• Kartografya: Haritaların hazırlanışı ve haritalardan yararlanma esasları gibi konuları inceler. Bu bilim alanının
bağlı olduğu matematik coğrafya ise Dünya’nın şekli, boyutları, Güneş sistemindeki yeri ve hareketlerini inceler.
Beşerî ve Ekonomik Coğrafya: İnsanın doğal sistemler içindeki faaliyetlerini inceler. Başlıca bilim alanları
şunlardır:
• Nüfus Coğrafyası: Nüfus artışını, kır ve şehir nüfusunu, nüfusun yaş, cinsiyet, eğitim özelliklerini, yoğunluğunu,
sektörel dağılımını ve bunların dağılışında etkili olan faktörleri inceler.
• Yerleşme Coğrafyası: Doğal ortamın özelliklerinin yerleşme tipleri üzerindeki etkilerini, yerleşmelerin özelliklerini
ve dağılışına etki eden faktörleri inceler.
• Kültürel Coğrafya: İnsanların kültürel özelliklerini ve bunların yeryüzüne dağılışını inceler.
• Siyasi Coğrafya: Siyasi olayların mekânsal bağlarını, nedenlerini ve dağılışını inceler.
• Tarihî Coğrafya: Coğrafyanın tarihi ve coğrafi düşüncenin gelişimi üzerinde durur.
• Tarım Coğrafyası (Ziraat Coğrafyası): Ekim, dikim, hayvancılık, balıkçılık vb. etkinliklerin yeryüzündeki dağılışını
ve bu dağılışta etkili olan faktörleri inceler.

Sanayi Coğrafyası: İklim, yeryüzü şekilleri, ulaşım ve ham madde kaynaklarının sanayi işlevleri üzerindeki etkilerini
ve sanayi bölgelerinin dağılışını inceler.
• Ulaşım Coğrafyası: Ulaşım üzerinde etkili olan faktörleri, ulaşım türlerini ve bunların dağılışını inceler.
• Enerji Coğrafyası: Enerji kaynaklarının nasıl oluştuğunu, yeryüzündeki dağılışını ve özelliklerini inceler.
• Ticaret Coğrafyası: Ticarete konu olan coğrafi olayların özelliklerini, dağılışını ve nedenlerini inceler.
• Turizm Coğrafyası: Turizm etkinliklerinin özelliklerini, dağılışını ve bunlara etki eden faktörleri inceler.
• Sağlık Coğrafyası: Çeşitli hastalıkların dağılışını ve bunlara etki eden faktörleri inceler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güzel Sözler Resimli Sözler İnstagram Sözleri Resimli Sözler Vefasız Sözler Resimli Aşk Sözleri Mevlana Sözleri Güzel Sözler Define İşaretleri Metin2 wiki Kredi Hesaplama