İnsanlar Duygularını İçerisinde Sakladığı Gibi Bu Duygularına Erişmek de Onlara İltifat Ederek Etkileyerek Aşk