Temel Yeterlilik Testinde Adaylara Kimya Konularından 7 Adet Soru Sorulacak Kimya Konularından 11 Adet